FM2005 R1

rev 23.8.2005


TÄVLINGSDIREKTIV


Tävlingens ansvariga funktionärer


Tävlings ledare Pentti Helminen

Banläggare Reijo Hokka

TC Hannu Nieminen

Starten Panu Kärkkäinen

Resultat Juha Hokka

Mål Mikko Peltonen

Speaker Ville Virtanen

Info och logi Mia Taini

Informerare Juha Taini

Restaurang Tarja Virolainen

Traffik och parkering Kari Mäki

Service Veikko Kaarnijärvi


Tävlingens tek.exp. Jari Kymäläinen

Banövervakare Eero Lampi PäijätRa

Domarrådets ordförande Jarmo Puttonen VaajTe


Tävlingens beskyddare Paula Björkqvist, Jämsä stadsfullmäktiges ordförande


Direktivena

I tävlingen följes SSL:s tävlingsdirektiv och ordnarnas givna direktiv


Tävlingarnas tidtabell

Lördag

Tävlingen öppnas kl. 10, tävlingens beskyddare

Första starten kl. 11, starttröskeln stängs 11.50, målet stängs kl. 15.30

Söndag

B-finalens första start kl. 8.45

A-finalens första start kl. 10, starttröskeln stängs kl. 11.20

Prisutdelningen kl. 15.30, målet stängs kl. 16


Karta

Tävlingskartan är 6-färgad (08/05), skalan 1:15 000, ekvidistans 5 m.

Kartan finns vid startfållorna. Kartans storlek i kvalet A4, i finalen A3.

Kartorna är i plastskydd.

Kontrollangivelserna är tryckta i kartan, men också skilda kontrollangivelser finns i starten, fastsättning för

angivelserna finns ej. Efter båda dagarna samlas kartorna bort vid målet, tills starttröskeln har stängts.

Söndagens tävlingskarta finns till salu i info, efter att starttröskeln stängts.Tävlingsterräng


Tävlingsterrängen innehåller rikligt med höga berg och backar. Sänkorna mellan backarna är delvis

täta och sluttningarna är en aning gräsbeväxta. Vid vissa områden är terrängen stenig. Kärrområdena är

huvudsakligen smala och små. I terräng finns det spår av olika åldrars skogsskötsels åtgärder.

I terrängen finns det rikligt med skogsvägar.


Tävlingsnumren


Tävlingsnumren finns vid starttröskeln.

B-finalens löpare använder på söndagen samma nummer som i kvalet.

A-finalens löpare får nya nummer, H21 och D21 klasserna har gula nummer.


Emit-brickans nummer och kontroll av funktion


Kolla din emit-brickas nummer från startlistan och kortets funktion vid kontrollpunkten, nära modellkontrollen.

Felaktigt emit-nummer och/eller ett kort som inte fungerar måste bytas i info.

Kontroll om kortets funktion hör till tävlarens ansvar.


Modellkontrollen


Modellkontrollen finns vid info-pålen var även emit-brickans kontrollstämpel.


Starttiderna


Tävlarnas starttider för lördagens kval finns vid resultattavlan, på JRV:s hemsidor

http://www.jrv.fi, i info och i starten.


Söndagens starttider bestäms utgående från kvalets resultat. Till A-finalen kommer de 60 bästa,

som startar i omvänd ordning i finalen så att den bästa startar sist. De som faller bort från

A-finalen placeras i B-finalen enligt kvalresultaten så att bästa startar sist.


Finalens starttider finns på JRV:s hemsidor på lördag efter kl. 20 och i skolinkvarteringens info.

Finalens starttider kan också fås per telefon från numret 044-0425982 eller 040-8212426Starttröskeln


På lördagen 550 m till starttröskeln och därifrån 200m till starten.

På söndag 2150 m till starttröskeln och därifrån 250 m till starten.

Tävlarna måste gå över starttröskeln senast kl. 11.50 på lördagen och senast kl. 11.20 på söndagen.

Vid starttröskeln finns tävlingsnumren, vatten, wc och regnskydd.

Utrustningstransport till TC på söndagen.

Mobiltelefoner får ej föras till starttröskeln.

Endast tävlarna har lov att gå över starttröskeln.
Starten


Avstånd till starten 750 m på lördagen och 2400 m på söndagen.


Tävlaren kallas till kontroll av nummer 5min före starttiden, 4 min före till emit kontroll,

3min före till emit nollning, 2min före får tävlaren gå till fållan var modellkartan finns,

1min före går tävlaren till kartan enligt klassanvisningarna. Kartan tas vid start ögonblicket.


Dryckesplatserna


Dryckesplatserna är tryckta på kartan och/eller i kontrollangivelserna.

I dryckesplatserna finns vatten och sockervatten.

Egna drycker kan placeras vid publikkontrollen, som finns vid TC.


Målet och tävlare som avbrutit


Från sista kontrollen snitsling till målet, där det är on-line stämpling.

De som avbryter springer via målet eller anmäler till info.

Även då man avbryter pga. skada skall man anmäla om avbrytningen.


INFO


Info och tävlingskontoret finns i TC nära målet.


Omklädning, tvätt och WC


Omklädning, tvätt och WC finns i TC, i fältmässiga förhållanden.

WC finns även vid starttröskeln.


Restaurang


Fältrestaurang i TC, där det finns varm mat att köpas.


Förstahjälp


Förstahjälp finns nära målet. I terrängen finns två förstahjälpskontroller, som är märkta på kartan.


Pris


Prisutdelningen börjar klassvis kl. 15.30

Prisernas antal i A-finalen är 10

B-finalens vinnare kan avhämta priset från info när det finns anmälan om det på resultattavlan.


Klasserna och banlängderna


Lycka Till i tävlingarna,

Jämsän Retki-Veikot