Ratamestarin katsaus, SM-yö – H21-karsinta 2019

Talvi 2018-2019 oli Jämsässä luminen. Jopa siinä määrin, että karsintamaastossa oli pahoja lumituhoalueita. Koska tuhoalueet olivat kohtuullisen isoja, päätti kaupunki aikaistaa omalle maa-alueelle suunniteltuja harvennushakkuita vuodella. Kartoittaja ja ratasuunnittelija joutuivat pinnistelemään ehkä hieman normaalia enemmän hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. 

Hankalista ja muuttuneista tilanteista huolimatta karsinnalle on saatu sopivan haasteelliset radat, jossa sujuvuus lienee se tämänvuotinen valttikortti.

Mitä suunnistajilla sitten on edessään: pääsääntöisesti nopeakulkuista kangasmetsää, jossa suomainen aluskasvillisuus hieman rauhoittaa menoa. Rinnettä on tarjolla molempiin suuntiin, joten tiettyä fyysisyyttä tarvitaan. Noususummat on kuitenkin pyritty pitämään kohtuullisina, jotta paukkuja jäisi viikonlopun varsinaiseen päätapahtumaan. Reitinvalinnoista riippuen alle on mahdollista löytää myös kovaa alustaa, jossa turhaa varpua ei juurikaan ole.

Karttaan on pystyvihreällä kuvattu tämänvuotisia harvennushakkuualueita. Niissä on hakkuujätettä, mikä voi haitata kulkua. Myös raivaamatta jääneet lumenkaatoalueet on kuvattu pystyvihreällä. Näillä alueilla olevat kaatuneet puut ja rangat todennäköisesti hidastavat suunnistajan etenemistä. 

Kun edellä mainittuja asioita niputetaan yhteen ja mukaan otetaan vielä Timo Joensuun tekemä kartta, lienee lopputulos suunnistajan kannalta kuitenkin hyvä. Loikottamaan pääsee ja vieläpä vetävällä askeleella. Sujuvuus ja reitinvalinnat takaavat sen, että matka taittuu.

Itse koen, että karsinnalle on tarjolla hyvät puitteet.

Terveisin

Jorma Jussila – karsinnan ratamestari – p: 0408693512