LUMONITE FM-NATTORIENTERING 2019                               24.9.2019

Tävlingsdirektiv

Sammanfattning för dem som har ont om tid

 • Tävlingscentrums adress är Säyryläntie 445, 42100 Jämsä. Vägvisning från korsningen av riksväg 9 och Säyrylänsalmentie.
 • Gångavstånd från parkering till tävlingscentrum är ca 1000 m.
 • Parkeringsavgift 5 €/bil/dag betalas i infon.
 • Första start i fredagens H21-kvaltävling och i lördagens finalerna i alla klasser klockan 20:15
 • Avstånd till start i fredagens H21-kvaltävling är 2,1 km
 • Starttröskeln är inte i bruk
 • I lördagens finaler har alla förstart. Avståndet till förstart är 1,9 km och därifrån till start 900m. Till starten får man gå från förstarten 25 min före egen starttid. Reservera tillräckligt med tid!
 • Nummerlappar finns i tävlingscentrum bredvid info. I lördagens H21 B-final används det samma nummerlappor som i fredagens kvaltävling. Kom i håg egna säkerhetsnålar.
 • Klädtransport från fredagens start och från söndagens förstart till tävlingscentrum bredvid infon. Ta med egen påse och märk den enligt instruktionerna.
 • I fredagens kvaltävling och lördagens finaler har alla fjärrmål, varifrån avståndet till tävlinscentrum är på fredag 1000m och på lördag 800m
 • Kom ihåg annan service i tävlingscentrum, såsom restaurang. Betalning med kontant eller med kort.

Arrangörsföreningen

Årets 2019 Lumonite FM-nattorientering arrangeras av Jämsän Retki-Veikot ry

Regler och instruktioner

I tävlingen gäller IOF:s och SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2019 samt arrangörens anvisningar.

Tävligscentrum

Tävlingscentrum är beläged i Jämsä i Himos på ett asfaltområde. Tävlingscentrums funktioner är belagda i 2800m² upphetad festivaltält. För en mer detaljerad beskrivning, se separat guidekarta (anslagstavla, tävlingens webbplats). 

Tävlingscentrum öppnas för publiken på fredag 27.9. klockan 17:00 och på lördag 28.9. klockan 16:00. Tävlingscentrums adress är Säyryläntie 445, 42100 Jämsä. Det är inte tillåtet att köra till tävlingscentrum med egen bil, utan vid ankomst och parkering måste tävlarna följa arrangörernas vägvisning och trafikanvisningar, se närmare ”Vägvisning och parkering”.

Det är strängt förbjudet att göra upp eld i tävlingscentrum. Sopor bör föras bort eller placeras i de sopkärl som ställts fram av arrangörerna. I tävlingscentrum finns det inte plats för klubbtält. Det är inte tillåtet att övernatta i tält inom tävlingscentrums område. Deltagarna får boka billiga stugor för boende från Himos Lomat.

Vägvisning och parkering

Vägvisning för ankommande trafik börjar från korsningen av riksväg 9 och Säyrylänsalmentie (navigationsadress: 61.888397, 25.285764), varifrån ca 1 km till tävlingens parkeringsplats. Vägvisning finns på plats från och med fredagen den 27 september kl. 9:00.

Parkeringsområdena ligger i närheten av tävlingscentrum, gångavstånd 1000 m. Parkeringsavgift 5 €/bil/dag, betalas i infon i tävlingscentrum antingen med kort eller kontanter (reservera jämna pengar). Du kan betala antingen för en dag eller båda dagarnas parkering på en gång. Mot betalning får en parkeringsbiljett, som bör uppvisas då man kör ut från parkeringen.

Husvagnars och husbilars parkering ligger i tävlingscentrum. Husvagnar och husbilar parkering bör bokas på förhand, från Himos Lomat. Instruktioner och kontaktinformation för bokning av husvagnar och husbilar finns på tävlingens webbplats http://www.jrv.fi/sm2019/ennakot/majoitus/ Det finns max 30 platser för husvagnar och husbilar.

Parkering för VIP-gäster och försäljare finns i tävlingscentrum. Ett separat parkeringsbiljett  sickas till Vip-gäster och försäljare i förhand. När du anländer till tävlingscentrum, följ parkeringsvakternas instruktioner.

Tävlingsdeltagare och tävlingspublik som anländer med bil måste parkera sitt fordon

på den parkeringsplats som anvisas av arrangörerna. Det enda undantaget är de

gäster som övernattar stugor bokat från Himos Lomat och som har rätt att parkera på sitt stugans parkeringsplats.

Terräng

Terräng i H21-kvaltävling är blandad snabb och långsam skog. Terrängen är tallskog med framstående höjdskillnader. Vinterns snöskador syns i skogen och det har beaktat i banläggning. I Kvalets terräng framkomlighet är för mestadels bra.

Finalers terräng är väldigt mångsidig, varierande och skiljer sig från den typiska Mellersta Finlands terräng. Det finns branta backar som utmanar deltagare både när man springer upp och ner. Det finns också tuffaredel av terräng där den långa myr- och ljungvegetationen i de svagt sluttande backar kräver hurtiga knähöjningar. Mer njutning ger mycket bra framkomlighet jämfört med andra skogar i området. Terräng är för mestadels talskog med svåra detaljrika berg-i-dagen områdena eller frodigare blandskog i slutningar. Det finns mycket få stigar och andra tydliga objeckt i tävlingsområdet. Mera detaljerad information om terrängen finns på finska i huvudbanläggarnas utlåtande på tävlingens webbsida.

Karta
Skala 1:10 000 för klasserna H/D 15-21 och H/D35-40. För klasserna H/D45-85 skalan är 1:7 500. Ekvidistans för alla klasser 5 m. Kartan är ritat av Tietotemput Oy, Timo Joensuu, sexfärgs CMYK offsettryck 9/2019. Kartorna finns till påseende i startfållan. Kartorna är i slutna plastfodral. Tävlingskartans storlek är A3 i fredagens H21-kvaltävling och i lördagens final A3 i alla klasserna.

Kartorna tas bort från de tävlande efter målgång på lördagen. Kartor kan hämtas tillbaka vid info. Kartorna kan även skicka via post till tävlandes hem, 3 € / karta. Betalning i info. Om det förekommer diskussion om större mängder av kartor, då kan förhandla om postagift i info. Ger postaddress till info. I fredagens kvaltävlingen kartor tas inte bort efter målgäng.

Kontrolldefinitioner

Lösa kontrolldefinitioner finns för alla klasser i startfållorna. Se skissen under ”Starter och startprocedurer”. Det erbjuds inget material för att fästa kontrolldefinitionerna. Kontrolldefinitionerna är tryckta även på kartan.

Kontroller

Kontrollerna har Emit-stämpel och är markerade med kontrollskärm och reflex. Modellkontroll finns i tävlingscentralen vid infopålen. Vi rekommenderar att testa Emit-kortets funktion vid modellkontrollen.

Banlängderna, antalet kontroller, stigningen och startplatserna för varje tävlingsklass 

Finns som separat tabell på tävlingens webbsida och på tävlingens anslagstavla.

Förstart

I lördagens finaler används förstart i alla klasser. Avståndet till förstart är 1,9 km och därifrån till start 900m. Deltagare får förflytta sig från förstart mot startplatserna 25 min före egen starttid. Reservera tillräckligt med tid!

I fredagens kvaltävling används det inte förstar.

I förstart finns toa, samt dricksvatten.

GPS-uppföljningsinstrument delas vid förstart. GPS-väst delas vid info i tävlingscentralen. De orienterare som får GPS-uppföljningsinstument publiceras på tävlingens webbsida och på anslagstavla.

Klädtransport

I fredagens kvaltävlingens start och lördagens finalers förstart arrangeras

på särskilt anvisad plats klädtransport till tävlingscentrum. OBS! ta med en väderbeständig kasse eller påse för dina kläder och märk den med ditt tävlingsnummer! Uppge även ditt namn och telefonnummer. Arrangörerna erbjuder inga påsar.


Avstånd till start

Snitseln till start börjar vid infopålen. Det är tillåtet att gå till starten endast längst

snitseln. Båda starter ligger på lördagens finaler bredvid varandra. Startsnitselns färg är på båda dagarna vit och i de mörkaste delarna av vägen finns det också LED-lampor.

Vägen till fredagens kvaltävling är mestadels asfalt och sandgrus samt liten stig på slutet. Vägen till lördagens final är asfalt- och sandgrus. Stigning pä fredagen är 90 m och på lördagen 125 m.

Avstånd till start

Pä fredag 2100 m

På lördag start 1 och 2 2800 m

På lördag har man förstart. Avstånd till förstart 1600 m. Tävlare får gå från förstart till start 25 min före starttid. Ta dig tillräckligt tid!

Starttider

Startidet utgörs enligt Finlands Orienteringsförbunds direktiv och specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2019.

Starttider för kvaltävling och raka finaltävling publiceras senast på onsdagen den 25.9. på tävlings websidorna. Starttider finns också påseende under tävlingsdagarna pä tävlingscentrums anslagstavlan och vid startplatser.

Starttider för H21 A- och B-klasser publiceras på tävlingscentrums anslagstavlan och tävlings web-sidorna  efter kvaltävlings resultat är klart.

Lördagens H21B final uppdelas till startgrupper så att i varje startgrupp finns högst 60 deltagare. Till de första grupp placeras de bästa, till andra de näst bästa osv. De som är besta I sin startgrupp startar på sist. Löparen som har anmälat till H21 -kvaltävling, men startar inte på fredagen, får tävla i B-finalen.

Kvaltävlings starttids mellanrum är 3 min. I lördagens final starttids mellanrum är 1,5 – 6 min klassvis enligt startlist. I klasser h45 och H50 är mellanrum 1,5 min och de har sitt eget startfålla.

Startfunktioner

Kvaltävlings första start fredag 27.9. kl 20.15

Finals första start lördag 28.9. kl 20.15

I förstart på lördagen (25 min före starttid) uttalas endast starttid, inget namn

På lördagens final finns två startplatser

Start 1 H/D 15-40 klasser

Start 2 H/D 45-85 klasser och H21 B -klasser

Starterna ligger vid varandra.

På fredagen finns en startplats.

Startfunktioner minutvis

5 min    Tävlaren kallas in till start

4 min    Kontrolldefitioner

3 min    Emit nolling

2 min    Modellkarta

1 min    Till kartorna

Vägvisning till K-punkt

Speciell startfunktioner till H45 och H50-klasser

6 min    Tävlaren kallas in och kontrolldefitioner

4,5 min Emit nolling

3 min    Modellkarta

1,5 min Till kartorna

Vägvisning till K-punkt

Tävlingsnummer

Alla deltagare använder tävlingsnummer. Nummerlapparna kan hämtas vid tävlingscentrum. De som startar i A-final för H21-klassen får ett nytt tävlingsnummer på lördagen. De nya lapparna hämtas samma plats som på fredagen. De som tävlar i B-final för H21 använder kvalets tävlingsnummer

Tävlande är ansvarigt själv att tar sitt eget tävlingsnummer. Tävlande ska ha sina egna säkerhetsnålarna. Nummerlapparna får ej vikas.

Emit-stämpling

I tävling används Emit-stämlingssystem. Kontrollera vid infopålen att din Emit -bricka fungerar. Kontrollera också ditt Emit-nummer i startlist. Om ditt Emit-bricka inte fungerat får du en hyresbricka från info. Alla ovannämda åtgärder tillhör tävlandes ansvar. Om man har fel Emit-nummer leder det till diskvalifikation.

Om Emit-brickans nummer är fel meddela detta på förhand per epost tulospalvelu@jrv.fi senast på torsdagen 26.9 kl 21.00. Efter detta Emit-brickans nummerändringar kostar 5 euro/ändring och detta ska göra i info före start. Emit-brickans nummerändrig är inte möjligt på startplats.

Emit brickans kontrollpapper på tävlingsdagarna finns i tävlingscentrum och på startplatserna.

Om man vill hyra emit-brickor man kan göra det från Info senast torsdag 26.9. kl 21.00 / Mia Taini tel. 044 0425982 eller mia.taini@gmail.com

Tävlinngsskor

Det är förbjudet att använda spikskor. Duppskor är tilllåtna

Förbjudna områden

De förbjudna områden har utmärkts på kartan enligt reglerna. Förbjudna områderna utmärkts i terrängen med vit snitsel.

Vätska

I fredagens kvaltävling finns ej vätskepunkt i terrängen. I lördagens final finns 5 vätskepunkt med vatten i terrängen.

Första hjälpen

Det finns förstahjälppunkten i tävlingscentrum och i terrängen. Terrängens förstahjälppunkten är markerad på karta. I fredagens kvaltävling förstahjälppunk finns ej.

On-line

I fredagens kvaltävling finns en online -kontroll. I lördagens final finns flera online kontroller som blir synliga vid resultatservice inklusive mellantider.

GPS-uppföljning

I tävlingen används GPS-uppföljning i klass H21 (alla A-final) och i klass D21 för det 32 bästa efter ranking. GPS-väst delas ut vid info i tävlingscentrum. Man får inte använda egna vaster. Uppföljningsinstrument delas vid GPS-punkt vid startplatsen. Användningen av uppföjningsintrument är obligatorisj för de deltagare som har valts till uppföljning och nekande om detta leder till diskvalification. Uppföljningsinstrumentet ska returneras vid mål.

Fotografering

I terrängen kan vara under tävlingen fotograferer även med video. Dessa kan vara även i tävlingscentrum.Tävling är officielt tillställning och då arrangörerna kan fotografera och publiceras sina artiklar mm. på deras  web-sidorna och i media.

Mål

Det finns fjärrmål på fredagen och lördagen. Från fredagens fjärrmål är 1000 m till tävlingscentrum och från lördagens fjärrmål till tävlingscentrum är 800 m. Alla tävlanders Emit-bricka läs vid mål. För följeslagar är tilllåtet ta emot tävlande efter målgång. I tävlingscentrum finns ett stort videotavlan och genom detta kan uppfölja målgången i realtiden.

På båda tävlingdagarna tävlande gör målstämpling. Från de sista kontroll till mål är snitsel och tävlande ska följa detta.

De sista kontroll

Det finns två (separate) sista kontroll i lördagens final. Från båda kontoll finns snitsel till mål.

Avbrytning

De som har avbrytit ska stämpla på målstrecket och anmäla sig vid målet. Om någon skadar sig och avbryter tävlingen ska detta meddelas till målet.

Klagomur

Oklara fallen i tävlingen behandlas vid klagomur i närheten av mål.

Resultat

Resultat publiceras på resultattavlan i tävlingscentrum och via tävlings websidorna.         

Priutdelning

I alla FM-klasser delas ut medaljen och hederpris för de tre bästa. I FM-klasser H/D 15-21 placering 4-10 och i FM-klasser H/D 35-70 placering 4-6 FM-plaketter. I klasser H/D 75-85 delas ut ej plakett enligt regler. I B-final delas ut inte något pris.  

Priser delas ut eftersom de resultat blir värdiga. Prisutdelning utlyser via speakern. Tre bästa i R1 klasserna ska fylla efter prisutdelning en viss blankett beroende prisens ekonomi mm.

Info

Info ligger i tävlingscentrum. Info är öppen på fredag frän kl 17.00 och på lördag kl 16.00 tills det har gått en halv timme när den sista tävlare har gått i mål. In i info betalas parkeringsavgift och info behandlas Emit-förändringar samt alla dessa frågor som har någonting göra med tävling och tävlande.

Om de förekommer protester det ska lämnas till info.

Info kan ta emot kontat i pengar, ej bankkort.

Omklädning, dusch, tvätt, WC

Särskilda omklädningsytrummet finns ej. I tävlingscentrum finns tält 2800 kvm med värme.

Klubbtält får ej sätts upp i tävlingscentrum.

Dusch ligger strax intill tävlingscentrum (se infokarta). Tvättmöjlighet finns på två stället (men: “Terassi Riemu” och kvinnor: strand bastu) se infokarta. Alla tävlande som har hyrt ut stugor rekommerar använda tvättmöjlighet där.

I tävlingscentrum finns 100 inomhus WC. Det är förbjudet att använda spikskor vid WC-besök.

Det finns utomstoende WC vid fredagens kvaltävling och lördagens final vid förstart.

Säkerhet

Säkerhetsplan med alla nödvändiga räder mm. finns på tävlinges web-sidorna och på anslagstavlan i tävlingscentrum.

Första hjälp

Förstahjälppunkt finns i tävlingscentrum och i terrängen. Förtahjälppunkt i terrängen är markerad i  karta. Förstahjälpspersonalen är beredd att hämta skadat tävlande från terrängen.

Förstahjälpens telefonnummer är 040-8337268 (Riikka Vallittu). Allmän nödnummer är 112, kom ihåg även 112 Suomi mobiladaption.

Kaffe och restaurant

I tävlingscenrum finns flera möjligheter. I tävlingscentrum finns kaffe som är öppen på fredagen och på lördagen. På lördagen finns även grillvagn som bjuder grillmat och soppor. Utöver detta det finns i tävlingscentrumpå lördgen två kaffeplats. På lördagen är Restaurant Tupa öppen kl 17-20.

Aktiviteten som är icke tilllåtna

Öppna eld, använding av grill och reskokare samt rökning är förbjudet i tävlingscentrum och på parkeringsomrädet. Övernattning i bilarna pä parkerig är förbjudet.

Försäljning, reklam mm. är inte tilllåtit utan lov av arrangörers specialtillstånd.

Hittegods         .

Fråga efter hittegods vid infopunkten. Efter tävlingen hittegods kan fråga via email mia.taini@gmail.com

Alla hittegods som är kvar efter två veckor transporteras till polisens hittegodsbyrå.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare                          Joonas Nurminen 040-7789512

Kommunikationsanvarig             Hilla Pitkänen

Finlands orienteringsförbunds kontrollant            Jaakko Lajunen

Bankontrollant                           Jarmo Puttonen

Banläggare,kvaltävling               Jorma Jussila

Banläggare,Finaltävling             Panu Kärkkäinen

Parkering                                  Pekka Kuusipohja

Info                              Mia Taini

Start                             Tommi Kuronen

Resultat                                    Timo Harju

Tävlingscenrum             Markku Laivanen

Service                         Timo Ranta-Ojala

Säkerhet                                   Jarmo Salonen

Första hjälp                               Riikka Vallittu och Anna kerkkonen

Speakers                                  Juha Taini och Jorma Taini

Tävlingsjury

ordförande                                Tuomo Marttinen, Itä-Päijnteen Rasti

medlem                         Mari Väisänen, Kalevan Rasti

medlem                         Juha Koskinen,Vaajakosken Terä

Välkommen till Lumonite FM-natt tävling!

Jämsän Retki-Veikot ry