Tävlingsinbjudan

FM-nattorientering i Himos-Jämsä 27-28.9.2019
På fredag den 27.9.2019 kvalet i H21 klassen, på lördag den 28.9.2019 finaler i alla klasser.

Tävlingsdirektiv och regler
I tävlingen gäller IOF:s och SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2019 samt arrangörens anvisningar. Tävlingsspecifika direktiv läggs på arrangörens hemsidor före tävlingen.

Tävlingens idealtider
Enligt SSL:s regler.

Klasser
H21, H20, H18, H16, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85
D21, D20, D18, D16, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85

På lördagen arrangeras också B-final för H21 som en nationell tävling. Enligt SSL:s grenregler måste deltagare i en FM-tävling vara finska medborgare som representerar en förening tillhörande IOF:s medlemsförbund, eller utlänningar, som representerar SSL:s medlemsförening. Deltagare i klasserna H21 och D21 kan också vara utlänningar, som representerar en förening tillhörande IOF:s medlemsförbund, men som beaktas inte i officiella FM-resultat. Åldersgränsen för deltagare är 15 år (år 2004 födda).

Anmälan
Anmälan skall göras senast på torsdag den 19.9.2019 klockan 24:00. Efteranmälningar tas inte emot och försenade anmälningar beaktas inte.

Anmälningsalternativs:

  1. Deltagare som representerar SSL:s medlemsförening: via IRMA-tjänsten.
  2. Deltagare som är en finsk medborgare och representerar en förening tillhörande IOF:s medlemsförbund: anmäler sig med e-posten till tulospalvelu@jrv.fi innan anmälningsgränsen. Almälningar via e-post bekräftas som mottagna genom ett svar på e-posten.

Emit-brickans nummer måste uppges i samband med anmälan. En hyresbricka reserveras för dem som inte har uppgivit numret. Den kan hämtas från info och ska betalas med 6 euro kontant. För oreturnerade brickor debiteras 100 euro.

Licensen bör vara betalt vid anmälningstidpunkten. Deltagaren måste själv kontrollera i startlistan att han eller hon är giltig att delta i tävlingen. Listan på anmälda kan ses i IRMA-tjänsten och startlistan på tävlingssidorna efter lottdragningen senast på onsdag den 25.9.2019.

Deltagaravgift
Deltagaravgift i klassen H21 är 44,15 euro och 29,10 euro i övriga klasser. Betalningen sker via IRMA-tjänsten. Deltagaravgiften för anmälningar som har skett på något annat sätt än via IRMA-tjänsten skall betalas på Jämsän Retki-Veikots bank konto: FI94 4511 2020 0372 14 före anmälningstiden upphör.

Stämplingssystem
I tävlingen används EMIT-stämpling.

Tävligscenter
I Himos, adress Säyryläntie 445, 42100 Jämsä. Vägvisning från korsningen av riksväg 9 och Säyrylänsalmentie. TC utnyttjar Himos festivalområde. Duchar finns i Himos hotell och i en bastu bredvid TC. I TC finns också cafeteria och matförsäljning.

Parkering
Parkering arrangeras i närliggande parkeringsfält, varifrån avtåndet till TC är omkring 400m. Parkeringsavgift 5 euro/dag.

Starter och starttröskel
Kvalet i H21 klassen börjar på fredag den 27.9.2019 kl. 20.30. Avståndet till kvalets start är ca. 2 km. Finalerna börjar på lördagen den 28.9.2019 kl. 20.30. Avståndet till lördagens starter är ca. 2,5 km. Starttröskel används inte i tävlingen. Utrustningstransport arrangeras från starter till mål.

Terräng
Terrängen är bra nattorienteringsterräng med ganska mycket höjdskillnader. Framkomlighet i terrängen är utmärkt och det finns svåra och detaljrika berg-i-dagen områdena.

Karta
Skala i klasser H/D 45-85 1:7500, för övriga 1:10 000. Ekvidistans 5 m, offset-tryckt 9/2019. Kartan är i plastfodral. Ritat av Tietotemput Oy Timo Joensuu.

GPS-uppföljning
H21, A-final, alla deltagare. D21, A-final, 25 st deltagare vald av arrangörerna. Apparaterna delas ut vid startplatsen och det är obligatoriskt att använda dem. Exakta anvisningar kan hittas i tävlingsdirektiv.

Priser
För de tre bästa i FM-tävlingen delas det ut medaljer och ytterligare hederspris för de tre bästa i varje klass. Därtill delas det ut plaketter åt deltagarna på platser 4-10 i H/D15-21 och åt deltagarna på platser 4-6 i klasserna HD35-85.

Information
Tävlingens webbsida www.jrv.fi/sm2019

Tävligsorganisation
Tävlingsledare: Joonas Nurminen, 040 7789512, nurminen.joonas@gmail.com
Banläggare kval: Jorma Jussila, 040 8693512, jussila.jh@gmail.com
Banläggare final: Panu Kärkkäinen, 0400 350917, panuponteva62@gmail.com
Informatör: Hilla Pitkänen, 040 6744152, hilla.i.pitkanen@gmail.com
SSL TD: Jaakko Lajunen, 0400 142222, jaakko.lajunen@jukola.com
Bankontrollant: Jarmo Puttonen, 040 5169928, jake.puttonen@gmail.com

Välkommen att nattorientera i Himos!
Jämsän Retki-Veikot