top of page

Strategia 2021 - 2025

Missio

Jämsän Retki-Veikot on huippu- ja kuntosuunnistusseura Keski-Suomesta. Toiminta keskittyy Jämsän seudulle.

Strategia

Kehitämme seuran toimintaa erityisesti valittujen painopisteiden alueilla saavuttaaksemme yhteisesti asetetun vision mukaisen tavoitetilan. Seuran johtokunta ohjaa ja raportoi painopisteiden mukaista kehittymistä säännöllisesti.

119777386_4350374531670690_4023693893398

Arvot

Vapaaehtoisuus

Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja vastavuoroisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisella mielellä.

Yhdenvertaisuus

Toiminta on kaikkia harrastajia ja erilaisia kulttuureja huomioon ottavaa. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja he tuovat esiin uusia ajatuksia seuratoiminnan kehittämiseen.

Yhteisöllisyys

Seura muodostaa positiivisen yhteisön, jonka toimintailmapiiri on mukaansa tempaava ja kannustava.

Laadukkuus

Tehtävät hoidetaan hyvin, vastuuntuntoisesti ja määräajassa. Meillä on valmius muuntua ja kehittyä. Seura antaa mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan.

Vastuullisuus

Otamme huomioon seuran toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Strategia 2021 - 2025.png
_DSC7413.JPG

Painopisteet

  • Yhdessä toimiminen

  • Laadukas ja aktiivinen kartoitustoiminta

  • Suunnistajan polun kehittäminen lapsista kansainväliselle huipulle asti

  • Arvokisojen järjestäminen

  • Laadukas kuntorastitoiminta

  • Aktiivinen ja vastuullinen varainhankinta

Visio

Jämsän Retki-Veikot on hyväntuulinen, avoin, yhdenvertainen ja aktiivisesti toimiva suunnistusseura. Monipuolinen seuratyö tuottaa jäsenilleen iloa ja mahdollistaa heidän kesäsuunnistustavoitteidensa toteuttamisen.

20200613_171916_001.jpg
bottom of page