top of page

Ohjeita kuntorastien järjestäjille

Kuntorastitapahtuman järjestäminen

 

Tässä on kattava tietopaketti kuntorastitapahtuman järjestämisestä.

 

Kuntorastien järjestäjille on hankittu keltaisia ohjaajaliivejä. Tapahtuman järjestäjinä olevien (kartanmyynti, pysäköinnin opastajat, tulospalvelu, jne.) toivotaan pukevan liivit päälle, jotta uudet rasteille tulevatkin tietävät keneltä kysyä apua.

Kuntorastikäyttöön on hankittu myös liikennemerkit, jotka kannattaa laittaa tapahtumakeskuksen molempiin päihin varoittamaan ohikulkevia hetkellisestä ruuhkasta tiellä. Muista kerätä merkit tapahtuman jälkeen talteen ja käsittele niitä varoen!
 

Listan rastipassin lunastaneista löydät täältä.

37692578_2080252038682962_52923859104725

Tapahtumatietojen ilmoittaminen ja rahojen tilitys - Täytä tapahtuman tiedot heti tapahtumapaikalla ilmoittamisessa käytettävän kirjekuoren takaosaan ja sujauta maksusetelit sekä muut haluamasi tositteet kuoreen. Näistä myös maininta kuoren takaosaan, mitä sisältää ja kuinka paljon.

 

Rahat tilitetään seuran tilille FI85 5091 0320 2039 45. Viestikenttään kirjoitetaan tapahtumapäivä ja paikka.

Ratamestariryhmä ja sen kokoonpano

Jokaiselle kuntorastikerralle on nimetty ns. ratamestariryhmä, joka löytyy kuntorastikalenterista. Tämä on ns. minimimiehitys, jolla tapahtuman pitäisi kohtuu vaivalla pyöriä. Ratamestariryhmän koordinaattorina toimii ryhmän ensimmäisenä mainittu henkilö. Apua saa ja kannattaa pyytää, jos siltä tuntuu.

 

On hyvä muistaa, että tapahtumapaikan sijainnista riippuen pysäköinnin ohjaukseen voi varsinkin kulloistenkin rastien alkuvaiheessa tarvita 2 - 3 henkilöä. Muutoin väkeä tarvitaan kartanmyyntiin, tulospalveluun ja varsinkin kauden alussa mahdollisten uusien suunnistajien sekä rastireittiläisten opastamiseen / ohjaamiseen.

Ensikertalaisenkin pitää kokea, että rasteille on helppo tulla ja että tarvittaessa saa apua.

Tapahtumapaikan suunnittelu

Kuntorastikävijöiden määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä järjestäjien kannattaa miettiä pysäköintiä ja itse tapahtumapaikan järjestelyjä (lähtö- ja maalipaikat, rastireitin maasto ja toteutus, opasteet), jotta eri toiminnot ovat sujuvia.

Radat ja ratasuunnittelu

Radoista tärkeimmät ovat RR/1H ja 3V. Osa maastoista on sen verran hankalaa, että RR-radan toteuttaminen voi olla vaikeaa. Näissä tapauksissa lapsille suunnitellaan oma, todella helppo, 1H-rata. 3V-rata saa olla suunnistuksellisesti haastava, mutta sen pituuden tulisi olla mielummin alle kuin yli 3 km.

Ratatyypit:

Kuntorasteilla on tarjolla ainakin seuraavat radat:

RR - Rastireitti/1H

 • pituus 1 - 2 km

 • tarkoitettu erityisesti junioreille

 • ei erillisiä rastimääritteitä

 • rastipisteet selkeästi havaittavia nauhoituksen varrella. Jollei siimaria ole, rastit sijoitetaan todella selkeisiin kohteisiin ja rastiväit voi kulkea turvallista reittiä 

 • Varastolla kaksi uudehkoa kelaa siimareineen
   

3H - helppo

 • pituus 2 - 3 km

 • aloittelijoille ja junioreille

 • sanalliset rastimääritteet

 • selkeät rastipisteet polkujen tai muiden vastaavien selvästi havaittavien maastopisteiden läheisyydessä
   

4N - normaali

 • pituus 3 - 4 km

 • suunnistuksellisesti hieman 3H-rataa haastavampi

 • kuvalliset rastimääritteet

 • selkeät rastipisteet - pienet kohteet ison tukipisteen läheisyydessä ok, takana sopiva pysäyttävä kohde

 • HUOM! 4N ei ole sama kuin 3V + muutama lisärastipiste
   

3V - vaativa

 • pituus 2,5 - 3,5 km

 • kuvalliset rastimääritteet

 • monipuolisia haastavia rastivälejä ja rastipisteitä
   

5V / 7V

 • pituudet 4,5 - 5,5 ja 6 - 8 km

 • ne haastavimmat radat

 • kuvalliset rastimääritteet

 • rastipisteet ja rastivälit vaihtelevan haastavia

Tärkeimmät edellytykset onnistuneille radoille:

Metsässä sattuu ja tapahtuu eli kartta-alueilla voidaan tehdä hakkuita, niille voi ilmestyä uusia aukkoja tms. Jos nämä "mullistukset" havaitaan riittävän ajoissa, karttoja ehditään päivittämään ennen rasteja. Kartan pahimpia rytöjä kannattaa välttää, jos suinkin mahdollista - niistä harva nauttii. Metsässä kannattaa siis käydä ennen karttojen tulostamista.

 

Kuntorastitapahtuman luonteen vuoksi rastipisteiden ei tarvitse olla erityisesti vaikeita, ei edes pitkillä radoilla. Toisaalta välillä on kiva fiilistellä (esim.kallioalueet). Tärkeää on, että kultakin rastiväliltä löytyy riittävästi eväitä onnistuneeseen rastiottoon. Suunnistajien tasoeroista johtuen tuo onnistunut voi tarkoittaa kutakuinkin viivaa pitkin tapahtuvaa rastinottoa tai sitten vain aivan pientä hakua.

Kannattaa välttää rastin sijoittamista pieneen yksittäiseen maastonkohtaan, jota lähestyttäessä ei ole kartanlukukohteita (ns. bingo-rasti). Hyvänä esimerkkinä käyköön pieni kivi keskellä kartan vihreää aluetta - no, hyvä suunnistaja löytää nämäkin. Rinnerastit tuppaavat olemaan vaativia eli näillä voi koetella suunnistajia.

 

Epävarmoissa tilanteissa rastipisteen sijainti kannattaa varmistaa lähestymällä sitä useammasta suunnasta. Jos kaikesta huolimatta epävarmuus jäi vaivaamaan, rastipisteen sijainti kannattaa vaihtaa.

 

Ratasuunnittelun toteutus:

 1. ALUSTAVA SUUNNITTELU - Tee alustava ratasuunnitelma alueelta olevalle vanhalle kartalle. Karttoja löytyy seuran varastolta. Voit pyytää myös alueen kartan pdf-tiedostona tai paperisena, mikäli varastolta ei karttaa löydy.

 2. MAASTOKATSELMUS - Alustavan suunnittelun jälkeen kannattaa käydä paikanpäällä toteamassa suunnitelman toimivuus ja kartan ajantasaisuus varsinkin rastipisteiden ympäristössä. Mikäli kartta vaatii päivittämistä, tee näistä mahdollisuuksien mukaan myös merkinnät (päivitys voidaan tehdä myöhäisempänäkin ajankohtana).

 3. LOPULLINEN RATASUUNNITTELU - Maastokatselmuksen jälkeen ratoihin tehdään tarvittavat muutokset.

 4. SUUNNITELMA KARTTAVASTAAVALLE - Valmis suunnitelma toimitetaan joko sähköisenä tai paperina. Suositeltavin toimitustapa on OCAD-tiedosto (.ocd)

Käytetään kahta erillistä EMIT leimasinsarjaa

Ne on numeroitu 1 ja 2. Kuntorastikalenterista näet kumpaa sarjaa käytät. Sarjaan 1 (alasarja) kuuluvat EMIT leimasimet: 65-125 ja sarjaan 2 (yläsarja) kuuluvat leimasimet 126-175. EMIT leimasin nro 131 on epäkunnossa, joten huomioi ratasuunnittelussa.

Huom. emit- leimasimia 66,68,86 ja 89 ei ole olemassa eli niitä ei voi käyttää vaikka rataohjelma niitä ehdottaakin.

Kunkin sarjan kapulat saavat olla metsässä kuntorastitapahtuman ajan. Eli kapulat haetaan pois heti tapahtuman jälkeen tai mahdollisuuksien mukaan seuraavana päivänä.

 

Paperikarttalähtöinen suunnittelu

Karttavastaava suositelee seuraavanlaista toimintatapaa:

 1. Piirrä yhteen paperikarttaan kaikkien ratojen rastiympyrät ja viereen rastikoodit.

 2. Liitä mukaan erillisellä paperilla rastikoodeja vastaavat määritteet (rastipisteen asemointia varten), esim. 71 = kivi; 1,5 m eteläsivu; 72 = polun haara, . . .

 3. Liitä mukaan, myös erilliselle paperille, tiedot jokaisesta radasta erikseen koodeineen, siinä järjestyksessä kuin rata kierretään. Merkintä esim. 3H = L, 71, 72, 83 74, 85, M. Näiden tietojen perusteella kartanpiirtäjän on helppo tehdä ratakohtaiset kartat.

 4. Jos kartta vaatii päivittämistä, niin korjaukset tehdään mielellään erilliseen puhtaaseen karttaan punakynällä tai muuten selkeästi erottuvasti.

 5. Karttavastaavalle ei tarvitse toimittaa jokaisesta radasta omaa erillistä karttaa, jos olet toiminut edellä olevan ohjeistuksen mukaan.Toimita paperisuunnitelma hyvissä ajoin edellisellä viikolla karttavastaavalle tai skannaa ja toimita se sähköisenä.

 

Rastireitin suunnittelu

Rastireittisuunnitelma tehdään omana karttanaan (1:10000/1:5000). Rastireitin ratamerkinnät tehdään suoraan kartalle. Piirrä rastireitin siiman reitti malliin mahdollisimman tarkasti, rastimääritteitä ei reitille tarvita. Katkaise viiva rastipisteen molemmin puolin, jolloin rastin tarkka sijoituspaikka ei jää viivan alle ja on hyvin havaittavissa.

Rastireitti pitää sijoittaa helppokulkuiseen maastoon. Reitti tukeutuu selkeisiin kartanlukukohteisiin (polut, isot kivet, jne.).

Rastireittikartta voidaan tulostaa samalla muiden karttojen kanssa, kunhan valmis kartta toimitetaan karttavastaavalle.

 

Sähköinen ratasuunnittelu

Mutta ennen rasteja täytyy tapahtua määrä asioita, jotta maastossa ei kenenkään tarvitsisi ihan summamutikassa haahuilla. Tarvitaan siis radat. Askelmerkit ovat seuraavat:

 

Ratojen suunnittelun pohjaksi tarvitaan kartta, jonka saa esim. minulta. 

Jos kartan haluaa sähköisessä muodossa, minun pitää tietää, millä rataohjelmalla suunnittelua on tarkoitus tehdä. Ocad-puolella tuettuja ns. vanhoja versioita ovat 10, 11 ja 12. Vanha työjuhta Ocad8 siirtyy vähitellen ajasta ikuisuuteen. Sille pitää varmaa järjestää hiljainen hetki ensimmäisillä rasteilla tai ainakin laulaa jokin haikea blues. Saa nähdä.

 

Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin miltä saattaa kuullostaa: Ocad8:n tilalle kannattaa asentaa ilmaisohjelma PurpePen, jolla ratamestarointi onnistuu enemmän kuin hyvin. PurpePen lukee myös pdf-tiedostoja, mikä on hyvä asia se. Toki voi myös hankkia maksullisen Ocadin rataohjelman.

 

Karttakoko on normaalisti A4, mutta isompaakin saa pyytää (helpottaa esim. tapahtumakeskuksen sijoittamista). Tällöin jollakin mekanismilla pitää kontrolloida rata-alueen kokoa, jotta se mahtuu A4:n kartalla (ellei sitten halua tehdä A3:n lakanaa). Noita suuremmat kartat on varattu Jukolaan.

 

Ja huomio! Pyytäkää kartta - älkää käyttäkö vanhoja pohjia. Näin menetellen kartta lienee edes jotenkin ajantasainen. Lisäksi on aika varmaa, että maastossa on tapahtunut jotakin - sen verran paljon on hakkuutoimintaa Jämsän alueella ollut. Toki muitakin muutoksia voi olla. Lähettäkää tietoa muutoksista, niin yritetään päivittää master-karttoja samaan tahtiin.

 

 

Eli tiivistettynä: 

1. kuka pyytää ja s-postiosoite.

2. maastoalue ja kuntorastien pvm.

3. ocad-versio / PurplePen.

Karttavastaava Jorma Jussila

Puh. 050-4321111

email: jussila.jh@gmail.com

 

Karttavastaavan yhteystiedot

Yhteydenotot ja Ocad- tai scannatut karttatiedostot voi lähettää ensisijaisesti sähköpostilla osoitteisiin: pekka.kuusipohja@elisanet.fi tai olli.lahtomaki@gmail.com.  Kiireellisissä tapauksissa myös puh. 040 413 2602 (Pekka) tai 040 861 2699 (Olli). Jos olet valinnut paperilähtöisen eli käsin piirtämisen, niin sen aineiston toimittaminen olisi hyvä tehdä vaikka edellisen viikon kuntorasteilla tai perjantaina, koska silloin ratojen piirtäjälle jää riittävästi aikaa OCAD-karttojen piirtämiseen ja tulostamiseen.

Ilmoita myös ratamestarin puhelinnumero, joka lisätään kartalle. (eksyneiden ja mahdollisesti loukkaantuneiden on silloin helpompi ilmoittaa itsestään ratamestarille)

 

Karttojen tulostus: Varmista, että karttaan tulostuu mahdollisen kuntorasti-isännän nimi siinä muodossa, kuin se kuntorastikalenteriin on kirjoitettu. Tulosta kartat hyvälaatuiselle "karttapaperille" (yleensä käytetty 100g/m2).

Ennakkoinfot ja viestintä

Viimeistään tapahtumaviikkoa edeltävänä PERJANTAINA klo 12:00 mennessä jätetään Jämsän Seutu - lehdelle (ilmestyy Vekkarissa ke) ennakkojuttu, josta selviää ainakin lähtöpaikka ja opastus sinne. Aineiston pitää siis olla toimituksessa edellisen viikon PERJANTAINA klo 12:00. Ennakko voi/saa sisältää lisätietoa maastosta, radoista ja paikoituksesta ja ehdottomasti kunnon hehkutuksen, eli tekstiä saa olla riittämiin. Mikäli järjestelyissä on jotain normaalista poikkeavaa, pitää niistä ehdottomasti mainita. 

 

Tapahtumasta viestitään myös Somessa. Jollei sitä halua itse tehdä, tehdään se keskitetysti käytettävisä olevin tiedoin. Myös kuntorasti-isäntä mainitaan some-kanavissa. 

 

Paikoitus- tai lähtöpaikkalinkki lisätään verkkosivujen tiedotteeseen näiden ohjeiden mukaisesti.

Seuran sivuilla olevaa kuntorastikalenteria pystyt päivittämään täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa kysy tunnukset >> Jari Myyry / Matias Majaharju.

Ellet osaa tai pysty tekemään ohjeen mukaan, niin lähetä tieto hyvissä ajoin osoitteeseen kuntosuunnistus(at)jrv.fi.

 1. Määrittele latitude ja longitude koordinaatit http://latitude-longitude.net/ osoitteessa seuraavasti

 2. Lähde liikkeelle esimerkiksi Jämsä-nimisen kaupungin haulla

 3. Etsi tarkempi paikka ja kopioi Longitude ja Latitude arvot karttakuvan alta, eli tässä 61.900024, 25.129766.

 4. Lisää kuntorastikalenteriin paikan teksti, tässä "Haaralankangas". Maalaa teksti kursorilla ja valitse "Lisää linkki/muokkaa linkkiä" 

 5. Lisää "Osoite"-kenttään seuraava merkkijono siten, että "lat=" ja "lon=" jälkeen tulee äsken löytämäsi koordinaattiarvot ja "str=" jälkeen oikea päiväys:
  /sites/default/files/js-rastit/leaflet.html?lat=61.900024&lon=25.1297668&str=23.4.2015

 6. Lisää Lisäominaisuudet välilehdelle "Suhde" kenttään "lightframe"

 7. Tässä on valmis linkki: Haaralankangas

Ohjeet seuran verkkosivujen kautta tehtävään viestintään löydät täältä. Tarvittaessa kysy apua tai tarvittavia oikeuksia sihteeri@jrv.fi.

Suunnitelma sairastapausten ja loukkaantumisten varalta

Ratamestariryhmän on käytävä jo ennen tapahtumaa läpi, kuinka toimitaan mahdollisissa sairaskohtaus-/loukkaantumistilanteissa.

Kuntorastitarvikkeista löytyy perusensiaputarvikkeet (sininen laukku), jotka pitää ehdottomasti olla mukana jokaisessa tapahtumassa.

Mahdollisissa vakavammissa loukkaantumis- tai sairaskohtaustapauksissa on hälytettävä ambulanssi. PC-salkussa on 1:50 000 aluekartta, jonka avulla on helpompi hahmottaa alueen tiestö ja näin ohjata apua oikeaan paikkaan. Suunnitelkaa asia etukäteen.

Kuntorastitapahtuma

Seuraavassa käydään läpi tapahtumapäivään liittyvät toiminnot

 

Ratojen "rakentaminen"

Vie edellisenä päivänä rastit ja leimasimet maastoon (samana päivänä asutuksen lähelle ja ulkoilualueille). Kirjaa listoihin lainaamiesi leimasimien koodit. Kiinnitä leimasin lipun viereen roikkumaan narusta, ei irralleen maata vasten. Varmista vielä, että valmiin kartan rastipiste vastaa ratasuunnitelmaasi.

 

HUOM! Tänä vuonna tarjotaan taas vaihtoehtoa hankkia kartta tapahtuman jälkeen Sport Heinosen kautta, vihkoon kuitatulla nimellä. Laita jo tässä vaiheessa rastipisteeseen kuitunauha(löytyy varastolta) ja lisää mielellään rastikoodi . Näin radan kiertäminen tapahtuman jälkeenkin on mahdollista ja vähemmän suunnistaneille helpompaa.

Mitä varastolta mukaan tapahtumapäivään

Kaikki rasteilla tarvittava löytyy JRV:n varastolta. Kokonaisuus on pyritty suunnittelemaan sellaiseksi, että se mahtuu farmariauton perään...tarvitaan ehkä kaksi. :)

 

Tässä kuva varastolta, missä rastitavarat pitäisi olla.

Voit toki käyttää myös JRV:n kärryä, joka löytyy vanhan poliisitalon eteläpäädystä, Virkatie 1 (linkki tässä). Kärry on lukossa ja avain siihen on varastolla. Kärryssä on pöydät, tuolit sekä lähtö- ja maalitoimintojen opasteet.

 

Tässä muistilista, mitä kannattaa ottaa mukaan:

 • ratatarvikkeet luonnollisesti + lähtö- ja maalileimasimet
  tulospalvelun tarvitsemat laitteet

 • kartanmyyntiin pöytä + tuolit (kuva uudesta pöydästä)

  • kelistä riippuen telttakatos ja kelistä riippuen harukset

  • Kartoille omat tolpat

 • tulospalveluun pöytä + tuoli (kuva uudesta pöydästä)

 • JRV:n viiri asetettavaksi maalipisteeseen

 • tarvittava määrä ajo-opasteita (kuvia opasteísta)

 • tarvittava määrä lähiopasteita (katso kuvat opasteista)

  • Lähiopasteet on varastolla yhdessä laatikossa.

 • lähtö- ja maalitoimintojen opasteet (katso kuvat opasteista)

 • KUNTORASTI I -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat

  • kassalipas, jossa 50 € pohjakassaa valmiina

  • emit-laatikko (vuokraemitit)

  • kuntorastikansio

  • esitteitä (suunnistajavakuutus + aloitteleville pari)

  • A4-paperia

  • keltaisia liivejä henkilökunnalle päälle puettavaksi

  • varakarttamuoveja

 • KUNTORASTI II -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat

  • säilytyslaatikko avaimille, yms.

  • kuitunauhaa rastipisteiden merkkaamista varten

  • maakiiloja teltalle 

  • jätesäkkejä

  • narua

  • nippusiteitä

  • teippejä

  • kyniä ja tusseja

  • sakset, nitoja

 • KUNTORASTI III -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat

  • lähtö- ja maalitoimintoihin leimasintelineet

  • tähän voit koota myös muuta rastitavaraa...leimasimet, liput, ym.

 • KUNTORASTI IV -laatikkoon mahtuu noin 80 pillimehua.

  • Pillimehut 14 vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnistajille! Varaudu jopa 100 pillimehuun. Ne on helppo palauttaa varastolle, mutta kesken loppuminen saattaa pahoittaa pienen suunnistajan mielen

 • EA-laukku (sininen iso malli)

Tapahtumapaikan rakentaminen

Tapahtumapaikalle opastamiseen käytetään sekä varastolta löytyviä opastetauluja + rastilippuja. Opasteet laitetaan paikoilleen tapahtumapäivänä. Hyvä periaate on, että parempi "liikaa" kuin liian vähän opasteita, sillä kaikille kuntorastikävijöille paikat eivät ole entuudestaan tuttuja.

 

Tapahtumapaikan lähellä käytetään myös uusia opastetauluja (= lähiopasteet) mm. ohjaamaan pysäköintiä, varoittamaan suunnistajista.

 

Tapahtumapaikalla valmistellaan myös

 • kartanmyyntipiste

 • lähtö ja maali

 • tulospalvelu (katso tarkemmat ohjeet)

  • Tulospalveluohje (2022 hankittu laitteisto)​. Ohje päivitetty vuonna 2023 metsään lähtijöiden kirjaamisen osalta.

  • Vanha tulospalveluohje (vanha laitteisto, tarvittaessa edelleen käypäinen)

 • rastireittijärjestelyt.

 

Järjestelyt ovat toivottavasti valmiit ennen ilmoitettua tapahtuman alkua. Metsään voi laskea, kun järjestelyt ovat valmiit. Älä anna kuitenkaan tapahtumapaikalle mahdollisesti varhain saapuvien häiritä valmistelutyötäsi.

 

Kuntorasti-isännällä on oikeus tulla mukaan tapahtumaan omalla ständillään.  Jos näin tapahtuu, katsotaan tapahtumakeskuksesta sille sopiva paikka.

 

Tulospalvelu

HUOM! Kaudella 2023 metsäänlähtijät kirjataan tietokoneella samaan tapaan kuin metsästä tulijatkin. Erillistä tablettia ei siis enää käytetä. Ks. tulospalveluohje (2022 hankittu laitteisto)​. Laitteisto löytyy varastolta tummanharmaasta repusta.

18.7.2022 on hankittu Agfaphoto Powercube varavirtalähde/latausasema, millä voidaan turvata tulospalvelun pitkäkestoinen käyttäminen. Varavirtalähde tulee ladata ennen käyttöä. Muista sammuttaa varavirtalähde lataamisen jälkeen, muutoin akku tyhjenee itsekseen!

Myös vanhan laitteiston käyttäminen on edelleen täysin mahdollista niin haluttaessa. Tällöin on Vanhaa tulospalveluohjetta. Vanha laitteisto on varastolla tietokonesalkussa.

PC:n akku, BT-lämpökirjoitin, tabletit ja ZS10-lähetin (vanhaa laitteistoa käytettäessä) kannattaa laittaa lataukseen tapahtumaa edeltävänä päivänä. Tulospalvelulaitteiston kokoamiseen ja ratojen määrittämiseen tarvittava ohje löytyy koneen laukusta. Varmista, että lämpökirjoittimeen on riittävästi paperia mukana. Tulokset lähetetään tapahtumapaikalta eteenpäin Rastilippun.

Pillimehu tarjotaan kaikille 14 vuotiaille ja sen alle oleville suunnistajille radasta riippumatta.

Kartanmyyntipiste

HUOM! Rakennathan kartanmyyntipisteen / lähtöpaikan toiminnot siten, että myös ensimmäistä kertaa rasteille mahdollisesti tuleva osaa toimia.

 

Kuntorasti-kansio

Punaisesta kuntorastikansiosta löydät

 • hinnastot

 • ohjeen erilaisista maksuvälineistä ja niiden vastaanottamisesta

 • tiedot voimassa olevista yrityssopimuksista

 • kirjekuoret kuntorastitapahtuman tietojen ilmoittamista varten

 • emit-vuokrauslistoja
  (käytetään myös manuaaliseen metsään kirjaamiseen)

 • isoja muovitaskuja karttanippuja varten (=pysyvät tuulessakin paikallaan)

Kansiooon kannattaa tutustua etukäteen.

Rasti- ja junioripasseista

Hiphei...rastipassilistalla on nykyään myös junioreita eli niitä, jotka ovat hankkineet pelkän kuntorastien rastipassin!!

 • osallistumisoikeus perustuu nimeen rastipassi-listassa. Nimen puuttuminen listasta voi olla mahdollista ainoastaan silloin, jos passi on ostettu listojen tulostamisen jälkeen. Näissä tilanteissa suunnistajalla on toivottavasti tosite ostosta mukanaan. Kirjataan ostajan nimi listan loppuun

 • nimet on aakkostettu sukunimien mukaan, joten löytäminen nopeaa

 • HUOM! Rastipassin hankkinut saattaa toimittaa mahdolliset maksusetelit kartanmyyntiin. Otetaan ne vastaan ja kirjataan tapahtuman tilitys kuoreen.

 

Sarjaliput

Yleisesti sarjalippuista:

 • sarjalipun voi hankkia suoraan kartanmyyntipisteestä tai etukäteen netistä

 • vastaanotetut sarjaliput laitetaan tapahtuman jälkeen samaan kuoreen Smartumin seteleiden kanssa.

 

Netistä etukäteen ostettujen sarjalipput:

 • asiakas on voinut ostaa netistä etukäteen sarjalipun ja maksanut sen. Näistä asiakkaalla pitäisi olla mukanaan maksutosite, jota vastaan sarjalippuvihko luovutetaan.

 • luovutetuista sarjalipuista tehdään merkintä tapahtumatietojen ilmoituslomakkeeseen (nimi ja sarjalippunumerot)

 

Sarjalippujen myynti kartanmyyntipisteessä:

 • kartanmyynnissä sarjalippujen myynti ainoastaan käteisellä.

 • myydyistä sarjalipuista tehdään merkintä tapahtumatietojen ilmoituslomakkeeseen (nimi ja sarjalippunumerot)
   

 • laittakaa viestiä talous@jrv.fi, mikäli kassalippaassa ei ole sarjalippuja jäljellä tai ne on vähissä (= alle 3 nippua)

 

​Maanomistajat

Suunnistuksen suurimmat tukijat ovat alueiden maanomistajia, jotka mahdollistavat harrastuksen omissa metsissään. Usein tapahtumakeskukset sijaitsevat lähellä taloja, jolloin niistä saattaa tulla ihmisiä katsomaan kuntosuunnistustapahtumaa. Heille kannattaa reippaasti kertoa kuntorasteista ja jopa tarjota mahdollisuutta lähteä itse lajia kokeilemaan. Kun meille yleensä aina jää karttoja yli, niin niitä voi maksutta maanomistajille antaa, ja kertoa, että voi vaikkapa lähialueen kohteita sieltä tutkailla. Karttoja voi kuntorastien päätteeksi vaikka lähimpiin postilaatiokkoihin jakaa.

Emit-vuokraus

Kuntorastikansiosta löytyy A4 paperia, joista tehdään emit-vuokrauslistoja.

Jokaisesta tapahtumasta täytetään oma lista, eli ei käytetä edellisiä listoja, jos niitä on kansioon jäänyt.

 

Emit-kortit on tarrotettu lyhyillä numeroilla. Voit käyttää näitä lyhyitä numeroita ilman JRV-tekstiä. Mikäli tarra puuttuu, kirjataan emitin

oikea numero.

 

Vuokraajasta kirjoitetaan selkeästi

 • emit-kortin tunnus

 • nimi (+ harkinnan mukaan puhelin)

 • ruksi, kun palautuu

 

Samoja EMIT-kortteja käyttävät myös junioripassilaiset, jotka tarvitsevat laina-EMITin.

Ilman emitiä metsään lähtevät

Henkilö, joka lähtee metsään ilman emitiä, kirjataan emit-vuokrauslistalle. Emit-tietoja ei luonnollisesti täytetä, mutta muistuttakaa että metsästä tullessa pitää ilmoittautua kartanmyyntiin turhien etsintöjen ja odottamisien takia.
 

Toimenpiteet tapahtuman jälkeen

Tapahtumapaikan siisteys - Tapahtuman järjestäjät huolehtivat, ettei tapahtumapaikalle eikä parkkialueelle jää roskia, kuten mehupurkkeja yms.
 

Leimasimet ja liput - Tapahtuman jälkeen hae leimasimet ja liput asutuksien läheltä ja ulkoilualueilta jo samana iltana pois. Muutoin viimeistään tapahtuman jälkeen tai mahdollisuuksien mukaan seuraavana päivänä. Tässä vaiheessa muista merkitä rastipisteet kuitunauhalla ja mielellään rastikoodilla.

 

Palauta kaikki leimasimet varastolle kukin omaan naulaansa. Vikaantuneisiin leimasimiin merkintä.

 

Järjestäjä on vastuussa kaikista lainaamistaan leimasimista.
 

Rastireitin nauha - Rastireittiä purettaessa kelaa merkintänauha tiukasti kelalle siten, että löysiä kohtia ei pääse syntymään.
 

Tavaroiden palauttaminen varastolle - Palauttakaa kaikki tapahtumassa olleet tavarat varastolle omille paikoilleen, jotta seuraavan on ne helppo sieltä ottaa. Erityisesti kiinnitä huomiota kuntorastilaatikoihin, jotta niissä olevat tavarat pysyisivät matkassa koko kauden.

 

Kunkin laatikon kyljessä on lista, mitä tavaroita laatikon pitäisi sisältää.

 

Mikäli käytät seuran kärryä tavaroiden kuljettamisessa, ÄLÄ JÄTÄ KÄRRYYN VARASTOSTA OTTAMIASI TAVAROITA. MUISTA JÄTTÄÄ VARASTO SIISTIIN KUNTOON.
 

Reittihärveli

Kuntorastitapahtuman jälkeen on mukavaa ja hyödyllistä käydä suoritusta läpi reittihärvelissä.

Ohjeet reittihärvelin virittämiseksi löydät täältä.

Reittihärveli löytyy osoitteesta http://reittiharveli.jrv.fi/reittiharveli/cgi-bin/reitti.cgi
Hallintapuoleen pääsee käsiksi osoitteessa: http://reittiharveli.jrv.fi/reittiharveli/cgi-bin/manager/reittimanager.cgi

bottom of page